Onsite og offsite projektledelse

CIITEC’s onsite og offsite projekt ledelse indenfor forarbejdning af fødevarer og andre special projekter er grundlæggende med hensyn til tiden og på budget.

I tråd med mål og målsætninger

Gennem omhyggelig planlægning, organisering og forvaltning af ressourcer, sikrer vi en vellykket gennemførelse og forarbejdning af fødevarer og andre produktioner i tråd med mål og målsætninger. Kvalitets planer kan udvikles til alle forarbejdninger af fødevarer og special fabricationer. Disse giver den kritiske kontrol for at sikre fastsatte krav bliver opfyldt, herunder vidner til kritiske inspektioner, tests, idriftsættelse af projekter og fremtidig drift.

Tilsyn med udførelsen og sikkerheden

Som projektleder vil vi føre tilsyn med udførelsen og sikkerheden af dit projekt fra start til slut for at nå de på forhånd fastlagte mål for kvalitets sikret, omkostnings og ydbytte effektiv forarbejdning af fødevarer og anden special produktion.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til hvordan vi kan hjælpe din virksomhed som projektleder? Så udfyld nedenstående og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Kontakt CIITEC